Du kan udfordre os i 100 dage. Er du ikke tilfreds, får du dine penge tilbage!

Vi vil leve op til dine forventninger. Derfor tilbyder vi et unikt kundetilfredshedstilbud, som giver dig tid til at sætte din nye Siemens støvsuger på prøve. Du får hele 100 dages returret på Siemens støvsugere. Hvis din nye støvsuger ikke lever op til dine forventninger, får du pengene tilbage. Returomkostningerne på kr. 100 pr. støvsuger modregnes i købsprisen ved tilbagebetaling. Du skal blot registrere dig selv og din nye støvsuger på My Siemens inden to uger efter købet eller leveringen og returnere støvsugeren inden 100 dage. Læs mere om tilbuddet og vilkår . Har du behov for hjælp med dette, eller har du spørgsmål, kan du kontakte os på +45 4489 8525 eller på mail: careline-dk@bshg.com .

My Siemens – mere af alt.

My Siemens er et fordelsprogram, der giver dig som Siemens kunde mere af alt. Mere service. Mere inspiration. Mere tryghed. Lad os forkæle dig med eksklusive fordele og inspirere dig med idéer og tips om alt, der vedrører dine produkter. Som medlem i My Siemens er det nemmere for os at give dig en mere personlig service.